ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Μακροοικονομικές επιδράσεις σεναρίων συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης
 
Κατηγορία: Δημοσιονομικά Θέματα
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/06/2021
 
Η μελέτη εξετάζει τις επιδράσεις εναλλακτικών σεναρίων συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Η κεντρική μεταρρυθμιστική πρόταση είναι η σταδιακή μετατροπή της σημερινής επικουρικής ασφάλισης σε πλήρως κεφαλαιοποιητική. Ως προς το πεδίο εφαρμογής της, αυτό περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1/1/2022 μισθωτούς και επαγγελματίες που υπάγονταν στην υφιστάμενη επικουρική, με προαιρετική υπαγωγή των νέων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι δεν είχαν επικουρική ασφάλιση έως σήμερα, καθώς και προαιρετική υπαγωγή των ήδη ασφαλισμένων έως κάποιο ηλικιακό όριο. Η μελέτη αναδεικνύει την επίδραση της πρότασης μεταρρύθμισης σε μακροοικονομικές μεταβλητές όπως το ΑΕΠ και η απασχόληση αλλά και στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook