ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Δείκτες κόστους αποζημιώσεων μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για την περίοδο 2011-2020
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Υγεία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/11/2021
 
Σκοπός της μελέτης είναι ο υπολογισμός δεικτών παρακολούθησης του κόστους αποζημιώσεων των ατομικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι εν λόγω δείκτες αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τα προγράμματα εγγυημένης ανανεωσιμότητας (guaranteed renewable) και μετρούν τις ποσοστιαίες μεταβολές κατ’ έτος της μέσης δαπάνης υγείας για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Η μελέτη στηρίζεται στη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων από 14 ασφαλιστικές εταιρίες και αφορά τα έτη 2011 έως 2020. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μειώθηκε σε 15,8% το 2020, από 17,4% το 2019 ως αποτέλεσμα της τάσης αποφυγής πραγματοποίησης προγραμματισμένων νοσηλειών εξαιτίας της πανδημίας. Το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε σε 4,1 χιλ. ευρώ το 2020, από 3,7 χιλ. ευρώ το 2019 και 2,9 χιλ. ευρώ το 2011, καθώς η περίθαλψη φαίνεται να επικεντρώθηκε σε πιο σοβαρά, μη δεκτικά αναβολής, περιστατικά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η μεταβολή αυτών των δυο παραμέτρων οδήγησε σε ήπια αύξηση του Ενιαίου Δείκτη Υγείας (ΕΔΥ) κατά 1,4% το 2020.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook