ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Το οικονομικό αποτύπωμα της Pfizer στην Ελλάδα
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Υγεία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/12/2021
 
Το κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της δραστηριότητας της Pfizer στην Ελλάδα, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Οι δείκτες που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη είναι η συμβολή της Pfizer στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την απασχόληση και τα φορολογικά έσοδα στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις εξετάζονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η συνολική συνεισφορά της Pfizer στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2020-2030 ανέρχεται σε €1,6 δισ. σε όρους ΑΕΠ (παρούσα αξία). Η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που δημιουργείται απευθείας από την Pfizer εκτιμάται σε €730 εκατ. Επομένως, για κάθε 1€ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας δημιουργούνται επιπλέον συνολικά €2,18 ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία. Αναφορικά με την απασχόληση, η δραστηριότητα της Pfizer στην Ελλάδα για την περίοδο 2020-2030 υπολογίζεται ότι θα υποστηρίζει συνολικά (άμεσα και έμμεσα) περίπου 2.600 θέσεις εργασίας. Η νέα δραστηριότητα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται ότι θα τριπλασιάσει τους εργαζομένους της εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ εκτιμάται ότι κάθε 1 θέση εργασίας στην Pfizer υποστηρίζει 3,1 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.
 

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook