ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα: Συμβολή στην οικονομία και προοπτικές
 
Κατηγορία: Μακροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Τρόφιμα - Ποτά
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/07/2022
 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και αξιολογείται η συνεισφορά της εφοδιαστικής αλυσίδας αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον, εξετάζεται η επίδραση στην οικονομία από τη σύγκλιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών στο μέσο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την άμβλυνση στρεβλώσεων και την τόνωση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των φορολογικών εσόδων.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook