ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Η συμβολή των διμερών οικονομικών σχέσεων με τη Γερμανία στην οικονομία της Ελλάδας το 2021
 
Κατηγορία: Μακροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/03/2023
 
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η αποτύπωση της συμβολής των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Γερμανίας στα οικονομικά μεγέθη της χώρας και η ανάδειξη της αντοχής της γερμανικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα στις νέες πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία. Στο πλαίσιο της μελέτης επικαιροποιούνται οι τάσεις στις εμπορικές και επενδυτικές ροές μεταξύ των δύο χωρών και ποσοτικοποιούνται οι άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις από τη λειτουργία και τις επενδύσεις εταιριών-μελών του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην ελληνική οικονομία. Тο 2021, η Γερμανία διατήρησε και σε αρκετούς δείκτες ενίσχυσε τη θέση της ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Ελλάδας. Τόσο στο εμπόριο προϊόντων, όσο και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, η αξία των συναλλαγών με τη Γερμανία ενισχύθηκε σημαντικά το 2021, μετά τον περιορισμό των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και τους πρώτους μήνες του 2022, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική οικονομική σχέση των δυο χωρών που έχει διαμορφωθεί μέσω της ανάπτυξης στενών επιχειρηματικών σχέσεων σε βάθος δεκαετιών. Η δραστηριότητα των εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, η συνολική συμβολή, σε όρους ΑΕΠ, από την τακτική λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και το επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποίησαν, εκτιμάται σε €6,8 δισ. το 2020 ή 3,8% του ΑΕΠ. Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 65 χιλ. θέσεις εργασίας το 2021, μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί στο 1,7% της συνολικής απασχόλησης στην εγχώρια αγορά εργασίας. Αντίστοιχα, τα δημόσια έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές ξεπερνούν το €1,3 δισ.
 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εκδήλωση
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook