ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Διαγενεακή Κινητικότητα στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Αναλύοντας τους κοινωνικοοικονομικούς προσδιοριστικούς παράγοντες των μαθητικών επιδόσεων και στόχων επαγγελματικής σταδιοδρομίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση
 
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Οικονομία
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/04/2023
 
Η εκπαίδευση παίζει κεντρικό ρόλο στην κοινωνική κινητικότητα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ότι για δεκαετίες λειτούργησε ως μηχανισμός διαγενεακής κοινωνικής κινητικότητας, κυρίως ανοδικής. Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο διαγενεακής κινητικότητας στην εκπαίδευση, σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οριζόμενη ως το ποσοστό των πολιτών που επιτυγχάνουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από αυτό των γονιών τους. Παρά την σχετικά καλή αυτή επίδοση, η διαγενεακή μεταφορά της κοινωνικοοικονομικής θέσης και των ανισοτήτων παραμένουν, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο. Μεταξύ των αιτιών περιλαμβάνονται οι άνισες προοπτικές που ανοίγονται από την πληθώρα των επιλογών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και η επιμήκυνση του μέσου ακαδημαϊκού βίου. Επιπλέον, παρά το ότι η φοίτηση στα πανεπιστήμια είναι κατά βάση δωρεάν, η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι βασίζεται σε εξετάσεις που συνεπάγεται ότι μαθητές με υποδεέστερες επιδόσεις έχουν άνισες προοπτικές στη ζωή τους. Η μελέτη επικεντρώνεται σε τρεις άξονες: (α) τον ρόλο της κοινωνικοοικονομικής θέσης και άλλων σημαντικών παραγόντων στις γνωσιακές επιδόσεις και τα μελλοντικά επαγγελματικά πλάνα των μαθητών της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (β) τις διαχρονικές τάσεις λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη οικονομική κρίση (γ) τις δυνητικές διαφορές από άλλες χώρες των ΕΕ/ΟΟΣΑ για την επίδραση κοινωνικοοικονομικών και άλλων παραγόντων στη διαγενεακή εκπαιδευτική κινητικότητα. Βρήκαμε μεγάλες και σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των βαθμολογιών των μαθητών και ορισμένων στοιχείων κοινωνικοοικονομικού και γονεϊκού υπόβαθρου που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη σημασία για τα παιδιά: εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί πόροι στο σπίτι και συναισθηματική υποστήριξη από τους γονείς. Η κοινωνικοοικονομική θέση των γονέων φαίνεται να διοχετεύεται στα παιδιά μέσω αυτών των πολιτιστικών και συναισθηματικών οδών, αλλά και μέσω της φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία. Η σχέση μεταξύ του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου και των επιδόσεων των μαθητών είναι εμφανής, στατιστικά σημαντική και γενικά σταθερή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Ελληνική κρίση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια συνεκτική στρατηγική για την άμβλυνση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση.
 

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook