ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Φορολογικές Εκπτώσεις Δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας των Επιχειρήσεων
 
Κατηγορία: Δημοσιονομικά Θέματα
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/05/2012
 
Η μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εκπτώσεων δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Εξετάζει τον αριθμό, τον κλάδο και το είδος των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτά τα κίνητρα ενώ διατυπώνει προτάσεις πολιτικής για μια νέα προσέγγιση η οποία θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική, οδηγώντας στην αύξηση του R&D στην Ελλάδα.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook