ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Μέτρηση των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών στην Ελλάδα
 
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Οικονομία
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2023
 
Το κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι η μέτρηση των ήπιων (κοινωνικο-συναισθηματικών) δεξιοτήτων των μαθητών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στόχος είναι να συγκριθούν τα επίπεδα αυτών των δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών που φοιτούν στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας και να αντιπαραβληθούν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Η μελέτη επιδιώκει επίσης να προωθήσει περαιτέρω την κατανόηση των χαρακτηριστικών και των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών. Δεδομένου του σημαντικού κενού πληροφόρησης στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, ειδικά σε αντίθεση με τις γνωστικές δεξιότητες, αυτή η μελέτη επιχειρεί να συμβάλλει στην κάλυψη αυτού του κενού εντοπίζοντας πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Απώτερος στόχος είναι η παροχή καλύτερης υποστήριξης στην ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών. Αυτό βασίζεται στην προϋπόθεση ότι μια ολιστική προσέγγιση - που προάγει τόσο τις γνωστικές όσο και τις μη γνωστικές δεξιότητες - είναι πλέον κατάλληλη για να επιτρέψει στους μαθητές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook