ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Πληθωρισμός στα Είδη Διατροφής στην Ελλάδα: Ανάλυση τάσεων και διεθνείς συγκρίσεις
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Τρόφιμα - Ποτά
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/07/2024
 
Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση της πρόσφατης εξέλιξης του πληθωρισμού των τιμών στα είδη διατροφής στην Ελλάδα. Η μελέτη επικεντρώνεται στις πρόσφατες τάσεις στον πληθωρισμό των ειδών διατροφής στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιμών στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων. Επιπλέον, αξιολογείται η επίπτωση συγκεκριμένων τροφίμων, όπως του ελαιόλαδου και άλλων μη επεξεργασμένων (νωπών) τροφίμων, στη συνολική μεταβολή των τιμών. Τέλος, παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές τάσεις στον πληθωρισμό των τιμών στα είδη διατροφής, ώστε να αποτελέσουν βάση σύγκρισης με τις αντίστοιχες εξελίξεις στην Ελλάδα.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook