ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ανάπτυξη Συστήματος Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων σε Επιλεγμένους Κλάδους
 
Κατηγορία: Μακροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/02/2012
 
Το έργο στοχεύει στον εντοπισμό και στην ανάλυση των παραγόντων και των κριτηρίων που προσδιορίζουν το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου μεθοδολογικού πλαισίου για την υποστήριξη των κλαδικών αναλύσεων και την παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό αποτυπώθηκαν οι εξελίξεις σε επτά κλάδους της ελληνικής οικονομίας στους οποίους κατεξοχήν δραστηριοποιούνται ΜΜΕ, αξιολογήθηκε η πορεία και η δυναμική τους και διαμορφώθηκε σύστημα μέτρησης των παραγόντων/ συνιστωσών της ανταγωνιστικότητας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποτυπώθηκαν σε αναφορές αξιολόγησης και εκθέσεις ανταγωνιστικότητας των επιμέρους κλάδων.
 


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook