ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Οι Mακροοικονομικές Eπιπτώσεις από την Aξιοποίηση της Iδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
 
Κατηγορία: Μακροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/05/2012
 
Η μελέτη στοχεύει σε μια ποσοτική εκτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων από την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Η εκτίμηση έγινε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας GIMF. Η μελέτη υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος ιδιωτικοποίησης για τη δημοσιονομική και αναπτυξιακή επίδοση της ελληνικής οικονομίας.
 


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook