ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Η Εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης: Αξιολόγηση του Μέτρου και Προτάσεις Βελτίωσης του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης των Καταναλωτών Πετρελαίου Θέρμανσης
 
Κατηγορία: Δημοσιονομικά Θέματα
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/09/2013
 
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει τη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος φορολόγησης & επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και να προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η εξέλιξη των εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, οι αποκλίσεις τους από τους δημοσιονομικούς στόχους και οι παράγοντες που επηρέασαν το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, παρουσιάζεται το σύστημα οικονομικής ενίσχυσης της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και αξιολογείται η εφαρμογή του. Τέλος, προτείνονται διορθωτικές κινήσεις και εκτιμάται η επίπτωσή τους στην επίτευξη των στόχων είσπραξης φορολογικών εσόδων από το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης για την περίοδο 2013-2015.
 

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook