ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Φορολογική Μεταρρύθμιση: Αξιολογώντας την πρόκληση του ‘Flat Tax’
 
Κατηγορία: Δημοσιονομικά Θέματα
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/12/2013
 
Η μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της χρήσης συστημάτων γραμμικής φορολόγησης εισοδημάτων. Αρχικά, παρουσιάζονται οι επιμέρους λειτουργίες, μορφές και αποτελέσματα των συστημάτων φορολόγησης εν γένει ενώ στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά του ελληνικού φορολογικού συστήματος καθώς και η επιμέρους φορολογική αναμόρφωση του 2013. Η μελέτη αναλύει διεξοδικά τα συστήματα γραμμικής φορολόγησης, ενώ παρουσιάζει την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα κράτη με στόχο τη διερεύνηση του κατά πόσο μπορεί ένα σύστημα γραμμικής φορολόγησης να απλοποιήσει το φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Τέλος, ολοκληρώνεται με σειρά προτάσεων σχετικές με τη δυνητική υιοθέτηση ενός τέτοιου φορολογικού καθεστώτος στην Ελλάδα.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook