ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Αξιόλογηση του Υφιστάμενου Πλαισίου Φορολόγησης των Καπνικών Προϊόντων στην Ελλάδα
 
Κατηγορία: Δημοσιονομικά Θέματα
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/09/2014
 
Η ανάλυση αποσκοπεί στην εξέταση της δημοσιονομικής αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου πλαισίου φορολόγησης των καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των φορολογικών αλλαγών στις τιμές, στη ζήτηση των επιμέρους κατηγοριών καπνικών προϊόντων και στο μέγεθος της μη νόμιμης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται η πορεία των φορολογικών εσόδων από τα καπνικά προϊόντα για την περίοδο 2014-2016, τόσο υπό την υπόθεση διατήρησης του υφιστάμενου φορολογικού καθεστώτος, όσο και υπό εναλλακτικά σενάρια φορολόγησης των καπνικών προϊόντων.
 

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook