ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Οι Προοπτικές του Τομέα της Μεταποίησης στην Ελλάδα
 
Κατηγορία: Επιχειρηματικότητα
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/05/2012
 
Η μελέτη για τις προοπτικές του τομέα της Μεταποίησης στην Ελλάδα έχει στόχο την ανάδειξη των κλάδων της με τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική στα επόμενα χρόνια. Για αυτό το σκοπό εξετάζεται αρχικά η εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών (επίπεδο παραγωγής, εξαγωγική δραστηριότητα, δαπάνες Ε&Α, χρηματοοικονομικοί δείκτες) καθώς και της απασχόλησης, σε τριψήφιο επίπεδο μεταποιητικής δραστηριότητας NACE Rev.1. Δίνεται έμφαση στις τάσεις στα πρώτα χρόνια της ύφεσης (2008-2010). Στη συνέχεια, αξιολογείται με ποικίλα κριτήρια η ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών κλάδων (πχ. δείκτης Balassa, Μήτρα Ανταγωνιστικότητας, δείκτης Hausmann-Rodrik). Συνεκτιμώντας τις τάσεις στα βασικά μεγέθη της παραγωγικής δραστηριότητας και στην ανταγωνιστικότητά τους, αναδεικνύονται συγκεκριμένες μεταποιητικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες συμβολής στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της Ελλάδας. Ακολούθως, αναδεικνύονται τα υφιστάμενα εμπόδια στην ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων και γίνονται προτάσεις αντιμετώπισής τους (πχ. αλλαγές ρυθμιστικού πλαισίου, διευκόλυνση αδειοδότησης, δημιουργία εξειυμένων χρηματοδοτικών εργαλείων).
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook