ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Μικροοικονομική Ανάλυση
Σκοπός είναι η διερεύνηση και ανάλυση των εξελίξεων των τομέων της οικονομίας, των επιμέρους κλάδων παραγωγής και υπηρεσιών, των νοικοκυριών και των περιφερειών όπως και του ρόλου των στην εγχώρια οικονομία. Συγχρόνως, επιδιώκεται η καταγραφή και αξιολόγηση των επιδράσεων των υιοθετούμενων εγχώριων και κοινοτικών νομισματικών, δημοσιονομικών και εισοδηματικών μέτρων πολιτικής στις επιδόσεις κλάδων των τριών τομέων της οικονομίας, στη διαδικασία της παραγωγής, στη συμπεριφορά του καταναλωτή και στην αναπτυξιακή διαδικασία των περιφερειών. Επιπλέον, το έργο του τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής επικεντρώνεται στην αποτύπωση της δομής συγκεκριμένων αγορών και στην επισήμανση των χαρακτηριστικών τους με τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του τμήματος δημοσιεύονται σε κλαδικές μελέτες, σε ειδικές εκθέσεις, σε μελέτες ανταγωνισμού και στρατηγικής καθώς και σε μελέτες αξιολόγησης των ανταγωνιστικών προοπτικών περιφερειών της επικράτειας. Από το 1975, έτος ίδρυσης του ΙΟΒΕ, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 200 κλαδικές μελέτες. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου παρουσιάζονται σε κλειστές και ανοικτές συναντήσεις και δημοσιοποιούνται στον ελληνικό τύπο και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων το τμήμα συνεργάζεται με στελέχη επιχειρήσεων και κλαδικών οργανώσεων, με αρμόδιες υπηρεσίες μελετών σε τράπεζες, υπουργεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με διεθνή ερευνητικά ιδρύματα και άλλους σχετικούς οργανισμούς.

Το πρόσφατο ερευνητικό έργο του τμήματος περιλαμβάνει μελέτες για κλάδους παραγωγής και υπηρεσιών της Ελληνικής αγοράς όπως, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, τρόφιμα-ποτά, ένδυση, δομικά υλικά, οικιακός εξοπλισμός, ασφάλειες, κλωστοϋφαντουργία, λιανεμπόριο κ.ά. Η θεματολογία των μελετών περιλαμβάνει εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων από συγκεκριμένες επενδυτικές πρωτοβουλίες, αλλαγές στη φορολογία και άλλες θεσμικές αλλαγές, καθώς και ανάλυση της ανταγωνιστικής ικανότητας κλάδων και περιφερειών. Επιπλέον, στο τμήμα εντάσσονται τα παρατηρητήρια Οικονομικών της Υγείας, και του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 
Επιλέξτε Κατηγορία Ερευνών Μικροοικονομικής Ανάλυσης:
Οικονομικές επιδράσεις από τη μείωση του ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά (05/02/2024)
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. FACTS & FIGURES 2022 (13/06/2023)
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. FACTS & FIGURES 2021 (09/06/2022)
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. FACTS & FIGURES 2020 (26/05/2021)
Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα (03/12/2020)
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. FACTS & FIGURES 2019 (01/05/2020)
Μελέτη του κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος της δραστηριότητας της Coca-Cola και της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα το 2018 (11/06/2019)
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: FACTS & FIGURES 2018 (05/04/2019)
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: FACTS & FIGURES 2017 (30/04/2018)
Η συνεισφορά και οι προοπτικές του κλάδου αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα (13/02/2018)
Τράπεζα Τροφίμων: Μέσο αντιμετώπισης της επισιτιστικής ένδειας και της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα (24/10/2017)
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών-Facts & Figures 2016 (06/04/2017)
Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία (04/08/2016)
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. Facts & Figures 2015 (07/04/2016)
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. Facts & Figures 2014 (20/03/2015)
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. Facts & Figures 2013 (01/04/2014)
Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα (14/11/2013)
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, Facts & Figures   (01/03/2013)
Ετήσια Έκθεση για τον Τομέα Τροφίμων-Ποτών (01/02/2012)
72/89 Η Βιομηχανία Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου (01/06/1989)
66/88 Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οινοβιομηχανίας (01/12/1988)
62/88 Βιομηχανία Μπισκότων (15/01/1988)
56/88 Σοκολατοβιομηχανία (01/01/1988)
53/87 Αλευροβιομηχανία (01/06/1987)
42/85 Υδατοκαλλιέργειες: Πρωτογενής Παραγωγή-Μεταποίηση (01/01/1985)
33/84 Ζυθοποιϊα (2ο Συμπλήρωμα Βασικής Εκθέσεως 1981) (02/01/1984)
21/83 Kονσέρβες Λαχανικών, Κονσέρβες Φρούτων, Κατεψυγμένα Λαχανικά (2ο Συμπλήρωμα Βασικής Εκθέσεως 1981) (01/06/1983)
17/83 Η Ελληνική Βιομηχανία Αναψυκτικών (01/01/1983)
14/82 Ελληνική Πρωτογενής Παραγωγή Βασικών Οπωροκηπευτικών για Μεταποίηση (01/11/1982)
12/82 Αναψυκτικά (01/08/1982)
8/82 Η Βιομηχανία Μπύρας (1ο Συμπλήρωμα Βασικής Εκθέσεως 1981) (01/01/1982)
7/82 Κονσέρβες Λαχανικών, Κονσέρβες Φρούτων Κατεψυγμένα Λαχανικά (1ο Συμπλήρωμα Βασικής Εκθέσεως 1981) * (01/01/1982)
4/81 Βιομηχανία Μπύρας στην Ελλάδα (01/11/1981)
3/81 Κονσερβοποιημένα Λαχανικά και Φρούτα, Κατεψυγμένα Λαχανικά (01/11/1981)
1/81 Κονσέρβες Λαχανικών, Κατεψυγμένα Λαχανικά, Μεταποιημένα Φρούτα (01/04/1981)
 
  Μακροοικονομική Ανάλυση
Επιχειρηματικότητα
Διαρθρωτικές Αλλαγές
Δημοσιονομικά Θέματα
Εκπαίδευση και Οικονομία
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook